Catégories

🇨🇳被动收入

为什么加入我们?

-我们的公司是100%西班牙文,总部设在马德里。
-免费注册。
-每日收入介于0.5%和1.5%之间。
–周一至周五付款
-没有二进制计划。
-最低入金$ 100。
-最低提款$ 50
-提款立即在比特币中


Wèishéme jiārù wǒmen?

-Wǒmen de gōngsī shì 100%xībānyá wén, zǒngbù shè zài mǎdélǐ.
-Miǎnfèi zhùcè.
-Měi rì shōurù jiè yú 0.5%Hé 1.5%Zhī jiān.
–Zhōuyī zhì zhōu wǔ fùkuǎn
-méiyǒu èrjìnzhì jìhuà.
-Zuìdī rùjīn $ 100.
-Zuìdī tí kuǎn $ 50
-tí kuǎn lìjí zài bǐtè bì zhōng

最低只需100美元,任何人都可以通过Mind.Capital平台进行加密货币投资,并享受其带来的可观收益。